Рекламация


Искане за Рекламация.


За всеки артикул закупен от онлайн магазин denas.bg ,който подлежи на гаранция Вие бихте могли да поискате рекламация на дадения артикул при наличие на определена повреда или фабричен дефект. Гаранционен срок 12 месеца за апаратите на корпорация Денас считано от деня на продажбата.Исканията за рекламация се разглеждат в две основни категории :

Основателни искания - този тип включва всички случай при които са налични повреди ,отклонения или фабрични дефекти.
При тези случаи denas.bg покрива напълно безплатно ремонта на апарата.

Неоснователни искания - искания ,при които е налице дефект или счупване на апарата , по вина на клиента в следствие на неправилна употреба .

Транспортни разходи
При продукти закупени преди не повече от 30 календарни дни,транспортните разходи , са за сметка на denas.bg .
При продукти закупени преди повече от 30 календарни дни , транспортните разходи са за сметка на клиента.