ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОРГАНИЗМА И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ СПОСОБНОСТИ

Устройството ZENWAVE е синтез на две иновативни технологии – Bioland и Zenlight.

Технологията Bioland - BL е миниатюрно живо копие на естествения електромагнитен фон на Земята. BL пресъздава естествения източник на синхронизация на човешките биоритми, изгубващи се в технологичния "електромагнитен смог". Използва се в жилищни и производствени помещения за отстраняване на последствията от вредните въздействия на изкуствените електромагнитни излъчвания, за синхронизиране на работата на лявото и дясното полукълбо, за хармонизиране на производството на хормони и възстановяване на биологичните ритми на човешкиия организъм.

 • Неутрализира последствията от вредното въздействие на изкуственото електромагнитно излъчване.
 • Елиминира нарушенията на съня – нарушение на заспиването, прекъснатия сън, ранното събуждане. Помага за справяне с хроничното безсъние.
 • Влияе на висшата нервна дейност и интелектуалните способности.
 • Стимулира производството на хормона мелатонин, който укрепва имунната система, осигурява противотуморна защита, нормализира телесното тегло и забавя процесите на стареене.
 • Помага при стрес, депресия, хронична умора и метеозависимост.
 • Поддържа най-продуктивните ритми на работа на човешкия мозък, усилването на тези ритми води до положителни емоции, релаксация и усещане за комфорт.

 

Технологията Zenlight - ZL е физическа система, основана бърху процеса на електронното тунелиране, с квантови ефекти и оригинален начин за обработка на резултатите от взаимодействието на човешките ментални структури с пространствено-времевите структури. ZL е тренажор-индикатор, предназначен за развитие на човешките способности в областта на намеренията и мисловно-волевото въздействие върху протичащите вътрешните метаболитни и психоемоционални процеси, както и върху поредицата от външни жизнени събития.

 • Менталният симулатор позволява да се тренира силата на мисълта, променейки невронните връзки на мозъка.
 • Тренира силата на мисълта, намеренията, концентрацията и вниманието.
 • Използва се при различни практики за развитие на съзнанието –
  медитация, релаксация, намерение, изцеление и др.
 • При постоянна употреба води до образуване на нови невронни връзки в мозъка.
 • Отваря вътрешните самоограничения и влияе на подсъзнателната мисловна дейност в ежедневния живот.
 • С помощта на промяна на съзнанието, позволява промяна на живота към по-добро.

 

Едновременно използване на технологиите ZENLIGHT и BIOLAND:
Съвместното използване на технологиите Zenlight и Bioland засилва вашите способностите в областта на намеренията и мисловно-волевото въздействие върху вътрешните метаболитни и психоемоционални процеси, както и върху външните събития в живота.

Въздействайки по информационно-квантов път чрез ZENWAVE, вие правите промени в полето, генерирано от устройството, в съответствие с вашите мисловни нагласи. След това полето, коригирано от вашите намерения, влияе върху вас, отчитайки новите ви внесени мисловни нагласи, като ви помага подсъзнателно на информационно ниво да засилите своите намерения. По този начин комбинираното използване на технологии BL и ZL позволява да се ускори и подобри качествения процес на развитие на менталните способности.

Специално разработените практики с използване на ZENWAVE помагат:
• За освобождавене от собствените ограничения и вярвания;
• За промени в здравословното състояние;
• За трениране на концентрацията и релаксацията на съзнанието, способността за управление на състоянията на мозъка и за промени в целия живот;
• За разгръщане на силата на подсъзнание за здраве и просперитет.

РЕЖИМИ НА РАБОТА
Първи режим (ZL1)
В този режим на работа на устройството е активна само технологията Zenlight по алгоритъм "Бял-разноцветен".

Използвайки този алгоритъм, устройството променя цвета си от бял непосредствено до един от осем възможни цвята, в зависимост от поведението на генератора на случайни събития. Цветът на светодиодите на устройството ще остане бял с леко трептене на яркостта, докато процесорът започне да регистрира статистически значими отклонения в потока от случайни данни до определено прагово ниво. Когато това се случи, светодиодите променят цвета си на случаен принцип, избирайки по един от осемте достъпни цветове (червен, оранжев, жълт, зелен, небесен, син, пурпур или цикламен) с минимална яркост.
Колкото по-дълго време отклоненията ще присъстват в потока от случайни събития, толкова по-висока ще бъде яркостта на избрания цвят. Тези нива на яркост са 4. Ако отклоненията се върнат на допраговото ниво, цветът на светодиодите отново ще се промени в бял. Следващият път, при появата на статистически значими отклонения, процесорът може да избере различен цвят.

С две думи: "аномалия" – цвят, по-дълга "аномалия" – по-ярък цвят.

Втори режим (ZL1 + BL)
В този режим едновременно са активни две технологии – Zenlight, използвайки алгоритъма "Бял-разноцветен" и Bioland.

Трети режим (ZL2)
В този режим е активна само технологията Zenlight, използвайки алгоритъма "Дъга".

Използвайки този алгоритъм, светодиодите на устройството плавно осъществяват преход между преливащи цветове по цветовия кръг, базирайки се на поведението на генератора на потока от случайни събития. Отклоненията в потока от случайни събития от математически прогнози се преобразуват от процесора на устройството в скоростни промени на цвета на светодиодите. Ако величината на отклоненията е малка, тогава цветът на светодиодите за дълъг период от време почти не се променя или се променя с малко количество "трептене" близо до всеки цвят. С увеличаване на отклоненията се увеличава и скоростта на промяна на цвета на светодиодите по цветовия кръг.

 

С две думи: повече "аномалии" – по-рязката промяна на цвета.

Четвърти режим (ZL2 + BL)
В този режим едновременно са активни две технологии – Zenlight, използвайки алгоритъма "Дъга" и Bioland.

Пети режим (BL)
В този режим е активна само технологията Bioland.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
Използвайте устройството в режими с технология Bioland (2-ри, 4-ти, 5-ти) за не повече от 6 часа на ден. За предпочитане е да се използват сутрин и следобед.

Не е желателно тези режими да се използват непосредствено преди лягане (един час преди лягане). Тези режими не се използват по време на сън. Обхватът на излъчването устройството е до 10 метра.

Качеството и безопасността на продукцията са гарантирани със сертификати от Европейския съюз, САЩ, Русия и страните от ОНД.

Добавете коментар

 • Ревюта

БИОМЕДИС ZENWAVE. Не е в наличност.

 • ZENWAVE е устройство, което има потенциала да промени Вашия живот.
 • In stock
 • 626 лв.


Ръководство Ръководство