Спастична параплегия (парализа на двата долни или двата горни крайника)

Техника на DENS:

Продължителността на процедурите при деца варира с възрастта:

  • за деца на първа година от живота - 5-10 минути (2-3 минути на зона);
  • за деца на възраст от 1 до 3 години - 10-15 минути (3-5 минути на зона);
  • за деца от 3 до 5 години - 15-20 минути (5-6 минути на зона);
  • за деца от 5 до 12 години - 20-25 минути (7–8 минути на зона);
  • за деца над 12 години - до 40 минути.

паравертебралната зона и проекционната зона на гръбначния стълб. Режим "Терапия" с честота 10 Hz.

Област на шията и яката . Режим "Терапия" с честота 77 Hz, 60 Hz, 7710.

Крайници с двигателни и / или сензорни увреждания. В режим "Терапия", честотният диапазон се избира в зависимост от естеството на нарушенията.

 

Допълнителни възможности за лечение:

 

  • Апликатор DENS: за удобно въздействие върху големи зони.
  • Медицински дрехи: одеяло DENAS-OLM-1, 1-2 процедури на ден.