Спастична диплегия (болест на Литъл – форма на церебрална парализа)

Техника на DENS:

Продължителността на процедурите при деца варира с възрастта:

Крайници с двигателни и / или сензорни увреждания. В режим "Терапия", честотният диапазон се избира в зависимост от естеството на нарушенията.

 

Допълнителни възможности за лечение:

  • Апликатор DENS: за удобно въздействие върху големи зони.
  • Медицински дрехи: одеяло DENAS-OLM-1, 1-2 процедури на ден.