Състояние след изваждане на зъб

Техника на DENS:

  • От външната страна на бузата на извадения зъб. Режимът "Терапия" с честота 200 Hz, 140 Hz при намаляване на болката - 77 Hz за 10-15 минути.
  • Проекция на зъбите по Су-Джок. Режимът на терапия с честота 60 Hz, 77 Hz 5 минути.

 

Допълнителни възможности за лечение:

  • Устройството Osteo-DENS програма "Терапия на болката", 1-2 пъти на ден, курс от 10 дни.
  • Карлови Вари 1.0% вода за уста.
Malavtilin под формата на приложения на лигавицата и за прилагане на кожата на лицето, където е болката.