Раждане на дете, анестезия

Техника на DENS:

  • Лумбосакрален участък. Режим "Терапия" при честота 77 Hz, 7710, 140 Hz, 3.6 Hz, 3.9 Hz, 9.7 Hz (по време на битката).
  • Ромб на Michaelis. Режим "Терапия" с честота 77 Hz 10-20 минути.
  • Рефлекторни зони - вътрешната повърхност на бедрата. Режим "Терапия" с честота 77 Hz 5-10 min

 

Допълнителни възможности за лечение:

  • Апликатор DENS: за удобно въздействие върху големи зони.
  • Апаратура ViDENS програма "Антистрес", 1-2 пъти на ден.