Речеви нарушения при деца: дисфония, брадилалия, тахилалия, заекване (лонерозис), дислалия, дизартрия, алалия, афазия, дислексия

Техника на DENS:

Продължителността на процедурите при деца варира с възрастта:

за деца на първа година от живота - 5-10 минути (2-3 минути на зона);

за деца на възраст от 1 до 3 години - 10-15 минути (3-5 минути на зона);

за деца от 3 до 5 години - 15-20 минути (5-6 минути на зона);

за деца от 5 до 12 години - 20-25 минути (7-8 минути за една зона);

за деца над 12 години - до 40 минути.

 

Допълнителни възможности за лечение:

  • Апликатор DENS: за удобно въздействие върху големи зони