Увреждания на белите дробове след лъчелечение

Техника на DENS:

Областта на предната проекция на белите дробове. Режим "Терапия" с честота 77 Hz 5-10 минути. За повишаване на ефекта - при честота от 9,4 Hz 5 минути.

Площ на белия дроб в задната част. Режим "Терапия" с честота 77 Hz 10 минути.

Зона югуларна ямка. Режим "Терапия" с честота 77 Hz 5 минути. За повишаване на ефекта - при честота от 9,5 Hz 5 минути.

 

Допълнителни възможности за лечение:

Апликатор DENS: за удобно въздействие върху големи зони.

Апарат DENAS-Vertebra програма "В" или "С", 1 път на ден, курс от 10-14 дни.

Устройството Osteo-DENS програма "Релаксация", 1-2 пъти на ден, курс от 10-14 дни.

Медицински дрехи: DENAS-OLM (1) одеяло, 1-2 процедури на ден, 20-40 минути, жилетка DENAS-OLM (2), 1-2 процедури на ден, 40-60 минути.

Денакат 1 капсула 2 пъти дневно, 20 дни

Крем Malavtilin се прилага към задната част преди или след процедурата DENS.