Забавяне на развитието на речта

Техника на DENS:

Продължителността на процедурите при деца варира с възрастта:

  • за деца на първа година от живота - 5-10 минути (2-3 минути на зона);
  • за деца на възраст от 1 до 3 години - 10-15 минути (3-5 минути на зона);
  • за деца от 3 до 5 години - 15-20 минути (5-6 минути на зона);
  • за деца от 5 до 12 години - 20-25 минути (7–8 минути на зона);
  • за деца над 12 години - до 40 минути.
  • Област на шията и яката. Режим "Терапия" с честота 77 Hz.
  • Речева зона или на Подчелюстна зона, режим на терапия при 60 Hz, 77 Hz.
  • Зона на краката. Режим "Терапия" с честота 77 Hz, 60 Hz.

 

Допълнителни възможности за лечение:

  • Апликатор DENS: за удобно въздействие върху големи зони.
Медицински дрехи: одеяло DENAS-OLM-1, 1-2 процедури на ден.